NƯỚC CỜ HAY

Cháu vừa mới bốn tuổi thôi
Mà sao sớm biết suy đôi nước rành
Tài hoa những nước non thành
Trọng từ hàng tốt tuần xa pháo hà
Biết chơi từ lúc lên ba
Nói năng chưa trọn, tham gia nước cờ
Cháu con diễn giải bất ngờ
Các ông đang đánh sững sờ ngợi khen.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét